Ako vyzerá preprava zásielok so spoločnosťou Logway?

Všetko to začína vašim nápadom, putuje cez náš realizačný tím a končí úspešným odovzdaním zásielky do rúk prijímateľa. Znie to jednoducho? V skutočnosti je to ešte príjemnejšia skúsenosť. Vďaka naším skúseným špeditérom v kombinácií s príjemnou ale profesionalnou komunikáciou je preprava zásielok hračka. Pozrime sa na celý proces do detailu. 

Vy voláte, my riešime

Či už ide o nových alebo dlhodobých klientov, vždy to začína komunikáciou. Odosielateľ osloví špeditéra a vyžiada si cenovú ponuku ohľadom prepravy tovaru. Špeditér si od vás vyžiada informácie, ako je typ tovaru, množstvo, pôvod a miesto určenia zásielky. 

Akonáhle sa od vás dozvie tieto údaje, ponúkne vám cenu a pomyselnú ruku na potrasenie. Po vašom súhlase špeditér použije tieto informácie na vytvorenie plánu prepravy. Prvý kontakt vám taktiež veľa napovie o spoločnosti. Preto je profesionálna komunikácia základ.

Konsolidácia nákladu

Konsolidácia nákladu je proces zoskupovania viacerých zásielok od rôznych odosielateľov do jedného kontajnera alebo spôsobu prepravy s cieľom optimalizovať prepravné náklady a skrátiť časy prepravy.

Špeditéri sú výborný v logistike ale aj v zjednávaní ceny. Prečo? Konsolidácia nákladu je bežnou praxou v špedícií. Vďaka nej dokážu špeditéri vyjednať lepšie sadzby s dopravcami a optimalizovať využitie dopravných zdrojov.

V závislosti od veľkosti a zložitosti zásielky môžu špeditéri konsolidovať tovar od viacerých odosielateľov do jedného kontajnera alebo spôsobu prepravy, alebo môžu veľké zásielky rozdeliť na menšie, aby sa s nimi ľahšie manipulovalo. 

Konsolidácia nákladu je užitočná pri medzinárodných zásielkach, pretože umožňuje odosielateľom zdieľať náklady na prepravu a vyhnúť sa potrebe nákladnej, leteckej alebo námornej prepravy. Aj takéto vymoženosti ponúka moderná medzinárodná preprava.

 

Kontakty s colnicou

Tretím krokom v procese prepravy so špedičnou spoločnosťou Logway je colné odbavenie. Ak zásielka smeruje cez medzinárodné hranice, špeditér bude zodpovedný za to, že tovar spĺňa všetky potrebné colné predpisy a že sú v poriadku všetky požadované papiere.

Colné odbavenie zahŕňa rad činností vrátane získania potrebných povolení, vyplnenia požadovanej dokumentácie a platenia daní a ciel. Špeditér úzko spolupracuje s colnými maklérmi a regulačnými orgánmi, aby sa zabezpečilo včasné vybavenie dokumentov.

Proces colného odbavenia je zložitý a časovo náročný, najmä v prípade medzinárodných zásielok. Špeditéri majú rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti s orientáciou v týchto nariadeniach, čo im umožňuje zabezpečiť rýchle a efektívne odbavenie zásielky.

Pripravte sa aj na to, že od vás budú vyžadovať určité dokumenty. Najčastejšie ide o: nákladné listy, obchodné faktúry a baliace listy. V závislosti od charakteru zásielky môže byť potrebná ďalšia dokumentácia, ako je osvedčenie o pôvode alebo zdravotné osvedčenie.

 

Posielame na trasu

Po rezervovaní zásielky a vyplnení všetkých potrebných dokumentov špeditér zabezpečí prepravu tovaru z miesta pôvodu do miesta určenia. Špedičná spoločnosť Logway má na starosti rôzne druhy dopravy vrátane cestnej, železničnej, leteckej a námornej. 

Po výbere spôsobu, akým bude preprava zásielok vykonaná, špeditér začne spolupracovať s dopravcami na koordinácii vyzdvihnutia, doručenia a akýchkoľvek potrebných presunov zásielky. Počas procesu prepravy vás bude špeditér informovať o priebehu zásielky.

 

Nákladná preprava zahŕňa koordináciu medzi viacerými stranami vrátane odosielateľov, prepravcov, colných úradníkov a regulačných orgánov. Špeditéri majú rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti, vďaka čomu šetria vaším časom a radi zodpovedia vaše otázky. 

 

Drobnosť na záver

Špedícia so spoločnosťou Logway poskytuje posledný 5. krok, ktorým je dodatočná podpora po doručení. Po úspešnom vykonaní celého prepravného procesu na miesto určenia vám špeditér ponúkne ďalšie dodatočné služby.

Tieto služby zahŕňajú riadenie zásob, skladovanie a distribúciu. Špeditér spolupracuje s príjemcom pri skladovaní a správe zásob, manipulácii a distribúcii produktov zákazníkom.

 

Okrem toho, špeditér poskytuje služby s pridanou hodnotou, ako je balenie a označovanie, na podporu logistických potrieb. Podpora po doručení je dôležitou súčasťou prepravného procesu, pretože pomáha zabezpečiť, aby príjemca mohol efektívne spravovať svoje zásoby.