Čomu čelí medzinárodná preprava zásielok v roku 2023?

Medzinárodná preprava zásielok si za posledné roky prešla turbulentným obdobím. Vojna a pandémia mala na logistiku vo všeobecnosti vplyv. V článku si zhrnieme ako vyzeral rok 2022 a aké sú vyhliadky na rok 2023. V čom sú najväčšie rozdiely, akým výzvam musia čeliť prepravné spoločnosti a aké trendy naberajú na obrátkach. To všetko si povieme v článku.

Rok 2022 a stav medzinárodnej prepravy zásielok

Medzinárodná preprava zásielok si za posledné roky prešla veľkou výzvou. Logistika pocítila prudký nárast nových zákazníkov, čo bola príležitosť pre firmy zistiť, ako veľmi sa dokážu prispôsobiť na tieto zmeny. 

 

V 3. kvartáli roku 2022 sa vysoký počet zákazníkov prudko vytratil. Ľudí zahltili obavy z možnej recesie, čo sa prejavilo aj v samotných skladoch. Tie ostali plné a nevyužité z dôvodu firiem, ktoré nakúpili viac zásob pre uspokojenie spotrebiteľského dopytu. 

 

Svoju rolu zohral aj konflikt u našich východných susedov. Spôsobil masívny nárast globálnych cien ropy a paliva, a narušil aj námorné operácie. Nastal tak dodatočný tlak na dodávateľský reťazec a prispelo k pretrvávajúcemu nedostatku pracovnej sily. 

 

Medzinárodná preprava a spoločnosti v nej podnikajúce mali v roku 2022 problémy s náborom a udržaním si vodičov, technikov, skladníkov a maloobchodných zamestnancov v dôsledku „veľkej rezignácie“ a rastúceho dopytu po vyšších platoch.

Ako je to v roku 2023?

Spôsob, akým ľudia míňajú svoje peniaze, poháňa svet dopravy. Na začiatku pandémie sa rýchlosť, ktorou spotrebitelia nakupovali tovar dlhodobej spotreby, výrazne zvýšila, pričom transakcie elektronického obchodu dosiahli historické maximá. 

 

Nedávno sa však v dôsledku rastúcej inflácie a absencie pandemických obmedzení opäť zmenili nákupné návyky spotrebiteľov. Tentoraz ľudia míňajú menej peňazí na trvanlivé produkty a viac na služby/zážitky.

 

Je pravdepodobné, že spotrebiteľské výdavky sa v roku 2023 plošne spomalia, čím sa mierne zníži pracovné zaťaženie dopravného priemyslu a udržia sa nízke ceny. Čo však bude aj naďalej pokračovať je nedostatok pracovnej sily a dielov.

 

Nedostatok pracovnej sily a dielov

Obmedzená dostupnosť dielov, zariadení a pracovnej sily naďalej sužuje toto odvetvie. Výsledkom je, že prepravné spoločnosti platia viac svojim zamestnancom, ktorí sú tak ešte cenejší. Svoju daň si vyberá aj vyššia cena za údržbu zariadení, ktorým chýbajú diely.

 

Ak je firma nútená platiť viac, znamená to, že príde do bodu, kedy si bude musieť aj účtovať viac za svoje služby. To sa nakoniec odzrkadlí na odosielateľoch, ktorí budú musieť platiť viac za prepravu tovaru. Ak však chcete ušetriť, špedícia je tu pre vás. 

Trendy pre tento rok

Otočme list na pozitívnu stranu. Rok 2023 prináša nové trendy, vďaka ktorým sa logistika stane opäť o niečo jednoduchšia pre všetkých. Za zmienku stojí automatizácia procesov. Jedným z dobrých príkladov je automatizácia v skladoch.

 

Procesy prebiehajúce v skladoch sú časovo a energeticky náročné + prinášajú riziko úrazu. Automatizácia pri skladových procesoch sa ukazuje ako efektívne riešenie, ktoré dokáže prácu vykonať bez chýb, rýchlejšie a bez zdravotného rizika.

 

Ďalším veľkým trendom, ktorý v logistike pretrváva posledné roky je zelená logistika. Jej cieľom je znížiť emisie plynov, šetriť zdroje a implementovať politiku odpadového hospodárstva, ktorá pomáha chrániť životné prostredie a zároveň uspokouje zákazníkov. 

 

Aby podniky držali krok s najnovšími trendmi logistiky a konkurenciou, mali by zvážiť zelenú logistiku, ktorá pomôže znížiť ich environmentálnu stopu. Optimalizácia prepravnej trasy je jedným zo základných prvkov zelenej logistiky. 

Dodávateľský reťazec ako trend roka 2023

Nákladná preprava je úzko spojená s dodávateľským reťazcom. Agilita dodávateľského reťazca sa v roku 2023 stane jedným zo stredobodov logistických trendov, keďže podniky sa snažia uspokojiť neustále sa zvyšujúci dopyt po produktoch a službách. 

 

Agilita umožní podnikom rýchlo a efektívne reagovať na výkyvy v ponuke a dopyte a zároveň znížiť náklady a zvýšiť efektivitu, a preto je nevyhnutnou súčasťou udržania si konkurencieschopnosti na dnešnom neustále sa meniacom trhu.

 

Aby organizácie zostali úspešné, musia byť schopné rýchlo sa prispôsobiť zmenám potrieb zákazníkov, globálnym trendom a novým technológiám. Organizácie s vynikajúcou agilitou dodávateľského reťazca sú lepšie pripravené prispôsobiť svoje služby zákazníkom. 

 

Agilita dodávateľského reťazca umožňuje organizáciám lepšie spravovať svoje zásoby, minimalizovať náklady a zvyšovať zisky. Rýchla identifikácia a reakcia na zmeny v dopyte je jedným z kľúčových prvkov agility, ktorý si vyžaduje hĺbkovú znalosť potrieb zákazníkov.