Kamiónová doprava bez starostí

Kamiónová doprava bez starostí. Špedičná spoločnosť sa o všetko postará.

Skladovanie zohráva v odvetví logistiky dôležitú úlohu. Okrem prepravy tovaru si zákazníci častokrát vyžiadajú aj služby uskladnenia tovaru, a preto je dobré, keď spoločnosť disponuje skladovým priestorom. Špedičná spoločnosť Logway s.r.o. si uvedomuje podstatu skladovania a okrem efektívnej prepravy tovaru ponúka aj skladovacie služby na krátkodobé, ale aj dlhšie časové rozmedzie. Ako by mala vyzerať spoľahlivá nákladná preprava a správne uskladnenie tovaru? 

Ušetrite peniaze vďaka uskladneniu tovaru

Sklad je centrálnym miestom, kde si váš klient môže nechať svoj tovar odložiť. Aby ste skladovací priestor efektívne dokázali využiť, mali by ste si poriadne nastaviť efektivitu skladu. Efektívne využitý priestor skladu ušetrí do značnej miery čas, financie a zvýši produktivitu. S postupným nárastom a vývojom technológií paralelne stúpajú aj nároky klientely. Potreby zákazníka treba naplniť a treba počítať s tým, že nároky sa neuatále zväčšujú. Logway s.r.o. ponúka plnohodnotné skladovacie služby na území Slovenskej a Českej republiky, pričom všetky sklady sú strážené – väčšina z nich kamerovým systémom.

Ako dokáže správne organizovaný sklad ušetriť čas? Pokiaľ špedičná spoločnosť dbá na viaceré aspekty logistiky, ako je spoľahlivá nákladná doprava, ktorá dorazí do skladu načas, či zaobstaranie moderného skladového vybavenia, nemusí sa zbytočne zdržiavať pri riešení komplikácií, ktoré by mohli prípadne vzniknúť. Vďaka kvalitným službám si je zákazník s dodávateľom istý a nemusí mať obavy o svoj tovar. Kamiónová doprava balíkov s dobou skladovania sa určuje na základe dohody (individuálne podľa zákazníka) a môže trvať niekoľko hodín, ale aj mesiacov.

Ak ako podnikateľ hľadáte službu, ktorá by vám zastrešila prevoz a skladovanie tovaru, spravte si prehľad, určite si nároky a podľa toho si vyberte spoločnosť, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Pokiaľ máte záujem aj o skladovanie tovaru, vyberajte si vhodné podmienky uskladnenia pre vami požadovaný tovar. Ide o skvelý spôsob ako uschovať tovar na určitý čas, kde sa minimalizuje riziko poškodenia. Okrem dohľadu nad fyzickou nakládkou a vykládkou tovaru špeditéri znižujú riziko straty alebo krádeže tovaru.

Na nákladnú dopravu sa môžete spoľahnúť

Logway s.r.o. je spoločnosť s viac ako desať ročnými skúsenosťami. Do ich portfólia služieb je zahrnutá cestná, lodná, letecká nákladná preprava, ale aj spomínaná možnosť skladovania zásielok. Vďaka tomu, že skúsení a preškolení personál spoločnosti sa postará o všetky úkony na prevoz tovaru, vy ako podnikateľ tento čas môžete investovať do iných dôležitých činností. Nákladná doprava je uskutočňovaná do väčšiny krajín Európy, ako aj v rámci celého sveta. Môžeme spomenúť napríklad Veľkú Britániu, Írsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Taliansko a mnohé ďalšie.

Toto sú výhody špedičnej spoločnosti

Nákladná preprava špedičnej spoločnosti je strategicky premyslená, so zreteľom na špecifické požiadavky zákazníka. Znamená to, že dochádza k vytvoreniu individuálneho prístupu k preprave každého produktu tak, aby bol v súlade s požadovanými obchodnými cieľmi. Ak by ste si prepravu tovaru riešili samostatne, môže sa stať, že tovar neprepravíte včas a za vhodných podmienok. Nákladná doprava overeného špeditéra má však k dispozícií všetok čas a zdroje potrebné na to, aby pomohla transportovať náklad bezpečne a uistila sa, že dorazil do cieľa podľa všetkých stanovených kritérií, v súlade s právnymi, bezpečnostnými, aj environmentálnymi predpismi.