Logistické centrá a parky na Slovensku

Logistické centrá a parky na Slovensku: ako sme na tom?

Význam logistiky za posledné roky výrazne vzrástol a logické distribučné centrá sa stali dôležitým prvkom v tomto procese. V každej rozvinutej krajine by sa mali nachádzať logistické objekty, ktoré poskytujú špecifické špedičné funkcie a služby. Ako to vyzerá s logistickými centrami a parkami na Slovensku? Máme v našej krajine dostatočný počet týchto priemyselných oblastí?

Slovensko a Logistické objekty

Na Slovensku je nákladná doprava značne rozšírená rovnako, ako aj v iných krajinách sveta. Z tohto dôvodu u nás môžeme nájsť logistické objekty, medzi ktoré patria logistické parky a centrá, pričom najviac z nich je vybudovaných v Bratislavskom kraji a najmenej v Prešovskom.

Logistické parky

Logistický park je odborne definovaný ako oblasť, vymedzená územným plánom obce, na ktorej sa vykonávajú služby jedného, alebo viacerých podnikateľov. Do logistického parku sa dá dostať:

  • Cestnou dopravou
  • Železničnou dopravou
  • Prípadne kombinovanou dopravou

Centrá parkov nie sú často spojené železničnou traťou a preto v oblasti prepravy produktov len málo špedičných spoločností využíva práve železnice. Logistické parky na Slovensku neboli veľmi rozšírené, no k ich výstavbe značne prispeli investori zo zahraničia. Dnes sú strategicky rozmiestnené po územiach s prístupom k dopravnej infraštruktúre.

Logistické centrá

Definícia logistického centra spočíva v poskytovaní dopravných a manipulačných služieb, spojených so zabezpečením výroby a predaja výrobkov. Ide o regionálny dodávateľsko-odberateľský uzol. Logistické centrum je komplexný systém, v ktorom sa uskutočňuje viacero činností.

Patrí sem napríklad preprava zákazníkovho tovaru do logistického centra, preberanie a následné skladovanie tovaru, jeho manipulácia, ale aj úloha zabezpečiť, aby sa dostal na miesto doručenia ešte v dodacej lehote. Špedícia sa musí postarať aj o to, aby tovar prešiel colníckou kontrolou. Rozvíjanie logistických centier na území Slovenska nastalo podobne ako pri rozširovaní logistických parkov – vplyvom zahraničných investorov.

Logistické centrá a parky: rozmiestnenie na Slovensku

V našej krajine môžeme nájsť nemalý počet logistických objektov, aj keď ich rozmiestnenie nie je práve rovnomerné. Hlavným ukazovateľom pri ich výstavbe je ľahko dostupná a rozvinutá dopravná infraštruktúra. Najideálnejšie je, keď diaľnice ponúkajú prístup aj k susedným štátom. Keďže nie každá časť Slovenska je bohatá na veľký počet ciest, diaľnic, či železničných tratí, pochopiteľne ani logistické objekty nemôžu byť postavené v každej časti krajiny.

Slovensko: Prečo sa najviac logistických objektov nachádza na západe?

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry na Slovensku už niekoľko rokov nejde presne podľa plánov. Západ Slovenska je dostatočne rozvinutý, no stredná a východná oblasť až tak vybudovaná nie je. Práve z tohto dôvodu na západe nájdeme najviac logistických objektov, v ktorých prebieha špedícia, skladovanie tovaru a ostatné spomenuté činnosti.

Za menšie množstvo logistických centier a parkov na východe môže aj skutočnosť, že susediaca Ukrajina nie je členom Európskej únie – nákladná preprava a obchod súvisiaci s ňou je o to komplikovanejší.

Oblasť logistiky: výhody Slovenska

Vo všeobecnosti je špedícia na Slovensku rozvinutá a na vysokej úrovni. Naša krajina je ideálne situovaná v podstate v centre Európy. Vďaka inovatívnym technológiám nákladná doprava neustále napreduje a členstvo v Európskej únii jej zaručuje ľahký prístup na trhy v iných štátoch.