Podnikanie v doprave: Oplatí sa v dnešnej dobe?

Preprava tovaru: Prináša podnikanie v doprave dobré výnosy?

Aby sme si mohli dopriať rozmanitosť tovaru, na akú sme zvyknutí, bez špedičných spoločností by sme sa nezaobišli. Špecializované služby nákladnej cestnej, leteckej, či lodnej dopravy zabezpečujú transport zásielok a tovaru na požadované miesto doručenia. Či už máte v pláne začať podnikať v doprave na vnútroštátnej, alebo medzinárodnej úrovni, mali by ste si porovnať klady a zápory tohto odvetia. Je špedícia výhodnou formou podnikania?

Toto všetko vás stretne pri podnikaní v nákladnej doprave

Špedičná spoločnosť nie je iba o tom, aby prepravila tovar. Je to veľká kopa činností, ktoré prepravu tovaru sprevádza. Papierovačky a dokumentácia, kontakt so zákazníkom, uskladnenie tovaru a podobne. Treba si uvedomiť, že každý zákazník má špecifické požiadavky a v prvom rade si stanovte, čím konkrétne sa chcete zaoberať. V prípade, že chcete ponúkať komplexné služby, váš vozový park musí byť riadne vybavený. Nákladná preprava tovaru do zahraničia je o niečo komplexnejší proces, než preprava vo vnútri krajiny. Počiatočné náklady sa líšia na základe typu výrobkov, s ktorými budete manipulovať, ale aj od služieb, ktoré budete ponúkať. Napríklad, ak budete prevážať potraviny, musíte disponovať chladiarenskými vozidlami. Avšak pri správnom postupe sa však prvotná investícia časom vráti.

Tak ako sme už načrtli,nezabúdajte sa zamerať na zaobstaranie kvalitného vozového parku. Cestná nákladná preprava balíkov si vyžaduje odlišné typy vozidiel, s rôznym objemom a nosnosťami. Logway s.r.o., ktorá podniká v nákladnej doprave už viac než dvanásť rokov, disponuje solídnym vozovým parkom, v ktorom nájdete skriňové a plachtové dodávky, ťahače s návesom, ale aj kamiónové súpravy. Do portfólia služieb patrí cestná nákladná doprava, preprava loďou, ale aj letecká nákladná preprava.

Pripravte sa na kladné aj záporné stránky tohto odvetia

Pri tomto druhu podnikania musíte byť naozaj flexibilní a odolní voči stresu. Jednou z hlavných výziev pri ponúkaní služieb v oblasti sprostredkovania nákladnej dopravy je zvládanie komplikácií a spokojnosť klienta. V dodávateľskom reťazci často dochádza k problémom v podobe oneskorenia prepravy a to najmä pri transporte za hranicami. Kontrola nad ponúkanými službami a súlad všetkých logistických aspektov však zabezpečí hladký priebeh prepravy a dobrú povesť spoločnosti. Podnikanie v doprave so sebou prináša tiež povinnosť licencií a poistení. Ako príklad môžeme uviesť poistenie zodpovednosti CMR (Convention Marchandise Routière), podľa medzinárodne platného Dohovoru o CMR.

Prvým krokom k úspechu je spokojnosť klienta. A preto by ste mali so svojimi klientmi budovať naozaj profesionálny obchodný vzťah. Lojalitu vašich klientov si udržíte vtedy, keď budete poskytovať kvalitné služby a zároveň si udržíte priateľký a profesionálny prístup. Budovanie reputácie a čas venovaný pre rozvíjanie vzťahov s klientelou sú naozaj dôležité. Dávka trpezlivosti je preto určite na mieste. Myslite na lokalitu, v ktorej sa bude špedičná spoločnosť nachádzať. Logistická preprava tovaru závisí aj od dopravnej infraštruktúry. Cesty na Slovensku sú najviac rozvinuté na západe, a najmenej na východe. Bolo by teda kontraproduktívne, začať podnikať v nedostupných oblastiach našej krajiny.

Potrebuje špedičná spoločnosť skladové priestory?

Pre lepšie fungovanie a komfort zákazníkov sú skladovacie priestory nevyhnutné. Predsa len mnohí zákazníci očakávajú viac zásielok a radšej si ich vyzdvihnú naraz. Nezabúdajte na súlad so základnými prevádzkovými normami – napríklad ideálne podmienky pre zachovanie kvality a vzhľadu uskladnených produktov. Skúste sa vybrať cestou modernizácie. Najnovšie technológie uľahčujú celý proces uskladnenia, vrátane jednoduchšieho prehľadu o tovare. Špedícia sa vo výsledku bude vykonávať oveľa efektívnejšie, pokiaľ sa zameriate na vylepšovanie skladov.  Nadštandardné služby vám vedia priniesť viac zákaziek, medzi takéto služby patrí aj bezpečnosť zásielok. Na stráženie objektu môže slúžiť súkromná bezpečnostná služba, alebo moderné kamerové systémy. Doba skladovania by mala závisieť od individuálnej dohody s daným zákazníkom. Požiadavky sa zrejme budú líšiť – niekedy pôjde o niekoľko hodín, inokedy budete zásielky uskladňovať aj niekoľko mesiacov. Myslite na všetky premenné, aby ste v prípade nečakaných problémov zvládli situáciu s nadhľadom.