Preprava nadrozmerného nákladu: Čo to obnáša?

Preprava nadrozmerného nákladu si vyžaduje viac práce ako klasická nákladná preprava. Spája sa s tým viac vybavovania, papierov, povolení a v neposlednom rade vyššia cena. V tomto článku vám prezradíme všetko, čo od nadrozmernej nákladnej prepravy očakávať. Dokonca vám poskytneme zopár tipov, ako si túto prácu uľahčiť, poprípade kto by to dokázal urobiť za vás. Viac vám prezradíme v článku. 

Kto využíva nadrozmernú prepravu

Väčšina podnikateľov v rôznych priemyselných odvetví vyžaduje, aby sa stroje prepravovali na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni. Stavebný sektor, spoločnosti dodávajúce ťažké suroviny, buldozéry, vozidlá, žeriavy vyžadujú nadrozmernú prepravu.

 

Prevoz nadrozmerného nákladu uskutočňujú všetky najčastejšie druhy prepravy (cestná, železničná, lodná a letecká) poskytujú nadrozmernú prepravu. Pri nej si odosielateľ musí uvedomiť, že nadrozmerný náklad podlieha osobitným predpisom.

 

Za nadrozmerný náklad sa považuje všetko, čo prekračuje stanovené normy. Parametre nákladu pre cestnú prepravu sú 20 m na dĺžku, 4 m na výšku a 2,55 m na šírku spolu s vozidlom. Náklad, ktorý presahuje tieto rozmery je klasifikovaný ako nadrozmerný.

Nájdenie optimálnej trasy

Pri zasielaní nadrozmerného tovaru je výber trasy kľúčový. Nie všetky cesty, tunely, mosty sú stavané na nadrozmerný náklad. Okrem toho na vás čakajú výzvy v podobe starostlivé plánovanie a koordináciu.

 

Len tak dokážete zabezpečiť, že náklad bude naložený, prepravený a vyložený v cieľovom bode. Niektoré položky môžu vyžadovať aj špeciálnu manipuláciu a vybavenie, ako sú žeriavy, vysokozdvižné vozíky a valníky.

 

Nadrozmerná preprava je najviac náchylná na meškanie. Odosielatelia musia vymýšľať pohotovostné plány, aby sa pripravili na nepredvídané udalosti. Preto je dobré mať vybavené poistenie, o ktorom si povieme nižšie v článku.

Povolenia v rôznych štátoch

Medzinárodná preprava nadrozmerného nákladu si vyžaduje poznať zákony a nariadenia stanovené štátnymi a miestnymi orgánmi. Ide prevažne o povolenia, požiadavky na sprievod a rôzne predpisy o používaní konkrétnych ciest, mostov a tunelov.

Správne zvolené vozidlo

Pri vybavovaní a plánovaní prepravy sa nezaobídete bez výberu správneho vybavenia na nakladanie, vykladanie a prepravu. To zahŕňa výber vhodného vozidla, prívesu a potrebného vybavenia.

Odosielateľ by sa mal tiež uistiť, že zariadenie je v dobrom prevádzkovom stave a že vodič je riadne vyškolený na manipuláciu s nadrozmerným nákladom. Musia byť zavedené aj pohotovostné plány pre prípad, že veci nepôjdu podľa plánu.

Poistenie

Po naplánovaní trasy a zisku povolení je načase zvážiť poistenie. Vzhľadom na veľkosť a hmotnosť nákladu existuje väčšie riziko poškodenia nákladu a príslušného zariadenia. Okrem toho dávajte pozor na možnosť nehôd a zranení personálu.

Musíte mať jasnú dohodu o zodpovednosti s vaším odosielateľom, prepravcom a ďalšími stranami zapojenými do prepravy. Výborný spôsob, ako na to je, že si určíte, kto je zodpovedný za náklad v jednotlivej fáze prepravy.

Najlepší spôsob prepravy

Ak hľadáte najlepšiu prepravu z hľadiska ceny ale aj povolení, odporúčame lodnú prepravu. Námorná doprava je najlepší spôsob prepravy nadrozmerného nákladu, vďaka veľkej prepravnej kapacity námorných plavidiel. 

Nadrozmerný náklad je možné umiestniť do rôznych prepravných kontajnerov, ktoré sa dodávajú v rôznych veľkostiach. Najmenší kontajner má veľkosť 20 stôp a najväčší, ktorý je možné získať, má 40 stôp. 

Bez starostí

Ak pre vás celý proces predstavuje stres a mnoho činností, s ktorými si nie ste istý, nechajte to na špedičnú spoločnosť. Špedícia vám pomôže prepravovať nadrozmerný náklad efektívne a bez ťažkostí. 

Vďaka ich dlhoročným skúsenostiam a odborným znalostiam vám pomôžu urobiť tie najlepšie rozhodnutia pre vašu zásielku. Či už ide o rozhodnutie o spôsobe prepravy, ktorý je pre vás vhodný alebo splnenia požiadaviek na colné odbavenie.

Sumarizácia

Aby sme to všetko zhrnuli, nákladná preprava nadrozmerného tovaru sa dá uskutočniť. Nie je to najľahšia činnosť, ale pri správnom plánovaní a realizácii sa to dá urobiť bezpečne a efektívne. 

Ak si vyberiete správneho prepravcu, ktorý využíva pokročilé technológie a má zavedený komplexný plán riadenia rizík, niet pochýb o tom, že budete schopní prekonať prekážky, ktoré so sebou prináša tento typ prepravy.