• Home
  • Nezaradené
  • Preprava stavebného materiálu – ako nájsť čo najvýhodnejšie riešenie

Preprava stavebného materiálu – ako nájsť čo najvýhodnejšie riešenie

Preprava stavebného materiálu podlieha špeciálnym podmienkam nielen z dôvodu veľkej rozmanitosti, čo sa týka jeho charakteru, skupenstva, veľkosti dielcov či hmotnosti. Či už sa chystáte stavať rodinný domček, alebo väčší objekt, bude dodávka a preprava materiálov na stavbu jedným z veľmi dôležitých rozhodnutí, ktoré budete musieť urobiť, najmä ak chcete ušetriť nákupom za lacnejších podmienok pri množstevných zľavách či akciách, alebo budú pri stavbe využívané prvky, ktoré je možné označiť ako nadmerný náklad. V každom prípade je vhodné zvážiť využitie služieb špedičnej spoločnosti, najmä ak bude preprava materiálu realizovaná postupne a na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni.

Prečo sa pri preprave stavebného materiálu obrátiť na špedičnú spoločnosť

Špedičná spoločnosť predstavuje subjekt, ktorý svojim zákazníkom ponúka hneď niekoľko typov služieb pod jednou zmluvou. Špecifikom tohto subjektu je skutočnosť, že sám vlastne nedisponuje žiadnymi vlastnými dopravnými prostriedkami a kompletné zaistenie prepravy realizuje ponukou zmluvných partnerov, teda tretích strán. Väčším rozhľadom medzi potenciálnymi dopravcami (i typmi dopravných prostriedkov) a riešením viacerých zákaziek, ktoré je možné pri zjednávaní subdodávateľov kombinovať, môžete vďaka špedícii výrazne ušetriť, najmä ak realizujete veľký stavebný či developerský projekt s výrazným dosahom.

Možnosti využitia rôznych dopravných prostriedkov

Ak si zaisťujete prepravu materiálu pre výstavbu samostatne, pravdepodobne sa budete orientovať výhradne na dopravu cestnú. Nákladná preprava prostredníctvom nákladných automobilov je pre bežného používateľa oveľa dostupnejšia ako doprava inými dopravnými prostriedkami, ktoré sú však v prípade prekonávaní väčších vzdialeností a nutnosti prevážať objemnejšie náklady výrazne výhodnejšie. Práve špedičná spoločnosť vám v tomto prípade bude schopná zaistiť optimalizovanú logistiku a vytvoriť ideálny plán prepravy, ktorý zredukuje náklady na minimum a umožní nájsť spoľahlivú kombináciu a nadväznosť prepravy.

Rýchle a prehľadné riešenie medzinárodnej dopravy

Základným pravidlom výberu dodávateľov stavebných hmôt a dielcov je vždy optimalizovať ceny a dopravnú vzdialenosť. Aj keď sa zdá, že je vždy výhodnejšie spolupracovať s dodávateľmi, ktorí sídlia, majú výrobné závody či distribúciu v blízkosti stavby, nemusí toto pravidlo vždy platiť. Niektoré stavby vyžadujú dovoz špeciálnych prvkov alebo stavebných strojov, ktoré nie je možné zaistiť u blízkych dodávateľov (kvôli nedostupnosti alebo nízkej kvalite). Najmä u veľkých stavebných projektov (ale nie výhradne) sa tak môžete stretnúť s nutnosťou cezhraničnej prepravy, ktorej realizácia je vždy pomerne zložitá, a to predovšetkým ak je realizovaná cez viacero štátov. Medzinárodná preprava je jednou z hlavných problematík, ktoré špedícia rieši, vrátane takých položiek, ako je poistenie, clá či potrebná dokumentácia.

Administratívna a legálna podpora pri preprave zvláštnych a nadmerných nákladov

Prevážanie zvláštnych a nadmerných nákladov sa riadi špeciálnymi pravidlami, ktoré vedľa správneho určenia trasy zahŕňajú i kompletné zabezpečenie. U stavebných materiálov je možné sa stretnúť s celou škálou zvláštností, či už ide skupenstvo, špeciálne požiadavky na fyzikálne podmienky pri preprave, neštandardné rozmery alebo nutnosť vyššieho zabezpečenia (napríklad u sypkých materiálov). I tieto aspekty podliehajú štandardizácii a nie každá prepravná spoločnosť je schopná zaistiť všetky potrebné podmienky prepravy konkrétneho druhu stavebnín. Špeditérska spoločnosť by mala dané požiadavky poznať a pri výbere subdodávateľov aplikovať.

Výhody využívania služieb špedičnej spoločnosti pri preprave stavebnín

Hlavnou výhodou vyžívania služieb špedičnej spoločnosti sú vždy znalosti konkrétnej oblasti, ktoré zákazníkom prináša. Špedičné alebo špeditérske firmy v podstate nedisponujú vlastnými dopravnými prostriedkami, ich úlohou je vytvoriť z dostupnej ponuky prepravcov ideálne riešenie pre konkrétnu situáciu, a to od navrhnutia trasy, druhov prepravy a rozloženia materiálu, až po analýzu rizík, optimalizáciu zabezpečenia a administratívu. Zamestnanci špedície sú tak schopní vybrať niekoľko variantov, naceniť ich a následne poskytnú poradenstvo pri výbere. Veľkou výhodou využívania týchto služieb je preprava realizovaná rôznymi prepravcami na základe jednej zmluvy a jedných obchodných podmienok s jediným dodávateľom.