Zásady ochrany osobných údajov

  • Home
  • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre spoločnosť Logway s.r.o.

 

Na logway.sk, prístupnom z https://www.logway.sk/, je jednou z našich hlavných priorít ochrana súkromia našich návštevníkov. Tento dokument Zásad ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva logway.sk a ako ich používame.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich pravidlách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a sú platné pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a / alebo zhromažďujú na logway.sk. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zhromaždené offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je tento web. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou bezplatného generátora zásad ochrany osobných údajov.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré ste požiadaní o poskytnutie, a dôvody, pre ktoré ste požiadaní o ich poskytnutie, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás dostať ďalšie informácie, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, obsah správy a / alebo prílohy, ktoré nám môžete poslať, a ďalšie informácie, ktoré sa môžete rozhodnúť poskytnúť.

Pri registrácii účtu môžeme požadovať vaše kontaktné informácie vrátane položiek, ako sú meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi, napríklad na:

  • Poskytovanie, prevádzkovanie a udržiavanie našej webovej stránky
  • Vylepšovanie, prispôsobovanie a rozširovanie našej webovej stránky
  • Pochopenie a analyzovanie, ako používate našu webovú stránku
  • Vývoj nových produktov, služieb, vlastností a funkčností
  • Komunikáciu s vami, či už priamo alebo prostredníctvom jedného z našich partnerov, vrátane zákazníckeho servisu, s cieľom poskytnúť vám aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webstránky a na marketingové a propagačné účely.
  • Nájdenie a zabránenie podvodom

Súbory denníka

logway.sk dodržiava štandardný postup pri používaní súborov logu. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostiteľské spoločnosti a súčasť analytiky hostiteľských služieb. Informácie zhromaždené súbormi protokolu zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehľadávača, poskytovateľ internetových služieb (ISP), dátumovú a časovú pečiatku, odkazujúce / výstupné stránky a pravdepodobne počet kliknutí. Nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa stránky, sledovanie pohybu používateľov na webovej stránke a zhromažďovanie demografických informácií.

Súbory cookie a webové majáky

Ako každá iná webová stránka, aj logway.sk používa „cookies“. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webových stránkach, ku ktorým návštevník dospel alebo ich navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu dojmu používateľov prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehľadávača návštevníkov a / alebo iných informácií.

Všeobecnejšie informácie o súboroch cookie nájdete v časti „Čo sú súbory cookie“ v dokumente Súhlas s používaním súborov cookie.

Pravidlá ochrany osobných údajov reklamných partnerov

V tomto zozname môžete nájsť Zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov portálu logway.sk.

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie ako cookies, JavaScript alebo Web Beacons, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa objavujú na logway.sk a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. Keď k tomu dôjde, automaticky dostanú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a / alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíte na navštívených webových stránkach.

Upozorňujeme, že logway.sk nemá prístup ani kontrolu nad týmito súbormi cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán.

Pravidlá ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov logway.sk sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali príslušné pravidlá ochrany súkromia týchto reklamných serverov tretích strán, aby ste získali podrobnejšie informácie. Môže to zahŕňať ich postupy a pokyny, ako zrušiť niektoré možnosti.

Súbory cookie môžete zakázať pomocou svojich individuálnych možností prehľadávača. Podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehľadávačoch nájdete na príslušných webových stránkach prehľadávačov.

Práva na ochranu údajov GDPR

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má nárok na:

Právo na prístup – Máte právo požadovať kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu – Máte právo požadovať, aby sme opravili všetky informácie, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požadovať, aby sme vyplnili informácie, ktoré považujete za neúplné.

Právo na vymazanie – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok vymazali vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu – Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov za určitých podmienok.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám.

Ak pošlete žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás.

Informácie pre deti

Ďalšou časťou našej priority je zvýšenie ochrany detí pri používaní internetu. Vyzývame rodičov a zákonných zástupcov, aby pozorovali, zúčastňovali sa a / alebo monitorovali a riadili svoje online aktivity.

logway.sk vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikovateľné informácie od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo tento druh informácií na našej webovej stránke, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a vynasnažíme sa, aby sme tieto informácie bezodkladne odstránili z našich záznamov.