Ako funguje objednávka prepravy?

V dnešnej dobe je možné prenechať starosť o medzinárodnú prepravu tovaru na profesionáloch – viete ako funguje objednávka prepravy?

V dnešnej globalizovanej ekonomike, ktorá využíva všetkých moderných nástrojov vrátane informačných a komunikačných technológií predstavuje nákladná preprava tovaru jednu z najdôležitejších súčastí jej fungovania. Tovar sa prepravuje prakticky po celej planéte a využíva sa k tomu hneď niekoľko druhov dopravných prostriedkov, ktoré na seba nadväzujú a ktorých dopravné siete prepájajú všetky možné subjekty. Práve pokročilé technológie majú za následok neustále virtuálne skracovanie vzdialeností a rýchlu a jednoduchú spoluprácu na diaľku, ktorá však znamená oveľa častejšie prepravovanie tovaru na medzinárodnej úrovni. Výsledkom je síce dostatok veľmi variabilného tovaru, alebo možnosť objednávať ho jednotlivo i z veľkej diaľky, vyžaduje však tiež objednanie vhodných prepravcov pre jednotlivé úseky prepravy.

Ako funguje medzinárodná prepravy

Ak chcete prepraviť tovar na krátku vzdialenosť či na národnej úrovni, najčastejšie budete voliť cestnú dopravu, ktoré je v na prepravnej trase využívaná do určitej miery vlastne vždy (je len veľmi málo prípadov, kedy aspoň časť trasy tovar neurazí na korbe kamiónu). Na väčšie vzdialenosti sa však cestná doprava štandardné stáva príliš pomalou a nerentabilnou a medzinárodná preprava ju často kombinuje s ďalšími druhmi dopravných prostriedkov, ktoré sa vyznačujú svojimi výhodami i nevýhodami. Ak teda potrebujete dostať tovar do zahraničia (a treba aj cez oceán), musíte vždy uvažovať vo väčšej mierke a ideálne sa informovať o možnostiach prepravy železničnej, námornej či leteckej. V určitých úsekoch ide o rýchlejší, objemnejší alebo efektívnejší spôsob prepravy, v iných prakticky o jediný. Okrem samotných špecifík medzinárodnej prepravy z hľadiska jej realizácie je nutné si osvojiť i znalosti z oblasti zákonných podmienok prepravy v jednotlivých štátoch, či využívať miestnych prepravcov, ktorí by ich mali spĺňať.

Ako využívať služby špedičných spoločností

Práve kvôli legislatívnym a realizačným aspektom medzinárodnej prepravy sa subjekty stále častejšie obracajú na špedičné spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie služieb v oblasti zaistenia kompletnej logistiky zvoleného tovaru. Špedícia svojim zákazníkom na základe jednej objednávky ponúkne kompletné riešenie vrátane cenových variantov, a je tiež schopná postarať sa o sprievodné služby. Týmto spôsobom sa objednávateľ zbaví náročnej a zložitej úlohy zisťovania si informácií o tom, ako nákladná preprava funguje na medzinárodnej úrovni a v jednotlivých štátoch, ktorými by prepravná trasa mala prechádzať, analýzy a cenovej náročnosti jednotlivých druhov prepravy, zjednania konkrétnych prepravných spoločností i riešenia prípadných problémov, ktoré počas prepravy nastanú. Vďaka pokročilým systémom sa naviac objednávka prepravy tovaru do zahraničia zadáva veľmi jednoducho práve cez špedičnú spoločnosť, ktorá vyžaduje v podstate iba uvedenie základných parametrov prepravy.

Akým spôsobom prebieha spolupráca so špedičnou spoločnosťou

Špedičná spoločnosť potrebuje k realizácii objednávky síce iba základné údaje, práca jej zamestnancov je však veľmi komplexná. Vďaka rozsiahlym znalostiam v obore zvolia vhodnú trasu a zjednajú subdodávateľov, teda prepravné spoločnosti v jednotlivých regiónoch alebo úsekoch na základe dobrej skúsenosti, hodnotení spoľahlivosti apod. Úlohou špedície je zaistenie všetkých oblastí prepravy, od optimalizácie cenových nákladov, cez voľbu trasy s ideálnym a plynulým priebehom prepravy až po zabezpečenie tovaru proti poškodeniu. Okrem návrhu a cenovej ponuky a uzatvorenia zmlúv s prepravcami špedičná spoločnosť koordinuje celú zákazku od jej zadania až po splnenie a často poskytuje i prípadné kompenzácie, ak všetko neprebehne hladko alebo podľa predpokladov. Veľkou výhodou využívania špedičných služieb je možnosť kombinácie zákaziek niekoľkých zadávateľov, ktorá šetrí vaše náklady a môže významne skrátiť prepravné časy.

Objednávka prepravy
Objednávka prepravy