• Home
  • Nezaradené
  • Ako funguje prepravná služba a čo všetko do nej patrí – máte prehľad?

Ako funguje prepravná služba a čo všetko do nej patrí – máte prehľad?

Pojem prepravná služba je využívaný v rôznych odvetviach a môže mať trochu odchylný význam, principiálne však vždy ide o prepravu objektu (či subjektu) z jedného miesta na druhé. Na pojem prepravnej služby je možné štandardne naraziť predovšetkým v oblasti dopravy, svoj význam má však aj napríklad v účtovníctve, kde špecifikuje konkrétny typ služby s vlastným označením a spôsobom účtovania. A ako je teda vnímaný?

Čo všetko patrí pod prepravné služby

V širšom zmysle slova zahŕňajú prepravné služby prepravu prakticky čohokoľvek, od drobných zásielok až po nadmerné, a samozrejme ľudí. Subjekty zaoberajúce sa poskytovaním prepravných služieb tak môžu mať veľmi rôznorodý charakter i zákazníkov. Ak odhliadneme od služieb zameraných na prepravu ľudí, je možné prepravnú službu definovať pomerne jednoznačne, v rámci individuálnych ponúk sa jej náplň však môže líšiť. Preto je pri uzatváraní zmluvy s poskytovateľom tejto služby vždy dôležité presne identifikovať kompletnú ponuku.

Rozdiel medzi dopravou a prepravou

Pri špecifikácii konkrétnych prepravných služieb je primárne nutné rozlišovať medzi pojmami preprava a doprava, resp. prepravca a dopravca. Procesy označované ako doprava predstavujú priamy pohyb dopravného prostriedku po danej trase, jeho ovládanie, údržbu apod. Dopravca je teda subjekt, ktorý sa zameriava na prevádzku dopravy a všetkých jej súčastí. Preprava predstavuje činnosť zameranú predovšetkým na doručenie zásielky od jej odosielateľa k príjemcovi, najčastejšie tak zahŕňa nasledujúce úkony:

        zaistenie prepravy nákladu medzi dvoma miestami – od výrobcu/predajcu/dodávateľa k odberateľovi/zákazníkovi prostredníctvom dostupných prostriedkov, prípadne dojednanie dopravy u dopravcu

        naloženie a vyloženie nákladu z rôznych miest (priamo u odosielateľa, priamo u dodávateľa, v expedičnom alebo cieľovom sklade)

        zaistenie bezpečnosti zásielky/tovaru počas celého prepravného procesu

        vyúčtovanie a reklamácia

Okrem uvedených činností však môže prepravná služba ponúkať i ďalšie úkony, ktorých rozsah sa u nákladnej prepravy (teda prepravy zameranej na tovar a nie na ľudí) spravidla líši v závislosti na tom, či je poskytovaná prepravnou alebo špedičnou spoločnosťou.

Ako je to u prepravnej spoločnosti

Vedľa hlavnej prepravnej činnosti môže prepravná spoločnosť ponúkať i ďalšie služby, ktoré vám prepravu tovaru na miesto určenia uľahčia. Ide napríklad o jeho uskladnenie v prípade nutného prekladania počas prepravy alebo čakania na uvoľnenie či pristavenie vozidla, prípadne o pomocné administratívne práce. Spolupráca s prepravnou spoločnosťou je vždy výhodná najmä v prípade, že zasielate opakovane rovnaké zásielky na kratšie vzdialenosti (ideálne vnútroštátne) alebo do rovnakého cieľa.

Aké prepravné služby ponúkajú špedičné spoločnosti

Prepravnú službu ponúka špedičná spoločnosť alebo špeditérske spoločnosti je o niečo širšia, pretože sa obvykle orientujú na poskytovanie komplexných služieb tak, aby sa zákazník nemusel o nič starať. Ich využitie je výhodné najmä na dlhšie trasy, ktorú rieši  medzinárodná preprava (ak teda nie je realizovaná rutinne – teda vždy do jedného miesta a s rovnakými charakteristikami). Špedícia sa zakladá na náročnejšej logistike, dojednaní zmluvných partnerov, ktorý poskytnú prepravné alebo uskladňovacie služby na úrovni prepravnej spoločnosti, a samozrejme zaistení súvisiacej agendy vrátane splnenia miestnych zákonných požiadaviek, riešenie ciel a celkovej administratívy.

Špeciálne prepravné služby

Nebezpečný náklad
Nebezpečný náklad

Prepravu je možné realizovať v rôznych režimoch podľa aktuálnej ponuky poskytovateľa. U prepravnej spoločnosti sa používa prevažne tzv. celovozová preprava, ktorá je výhodná, ak potrebujete prevážať veľký objem tovaru, alebo sa vyznačuje špeciálnymi požiadavkami. Menšie zásielky je možné prepravovať v režime prenájmu prepravnej plochy (v kamióne, vagóne apod.) Špeciálne požiadavky zaisťujú špeciálne prepravné služby a zahŕňajú napríklad prepravu nadmerného alebo nebezpečného nákladu.

Výhody a nevýhody prepravných služieb špedície

Voľba konkrétneho dodávateľa prepravnej služby by mala byť vždy vedená tak, aby ste eliminovali prípadné nevýhody, ktoré zo zmluvného vzťahu vyplývajú. Využitie špedičnej spoločnosti, ktorej služby budú vždy o niečo drahšie, pretože pôsobí predovšetkým ako sprostredkovateľ, je výhodné najmä ak sa chystáte posielať jednorazovo alebo nepravidelne tovar k príjemcovi v inom štáte.