Nástrahy pri preprave balíkov: na čo si dať pozor

Pri expedícii tovaru je potrebné dbať na množstvo detailov, ktoré zaručia nielen bezpečnú, ale rovnako aj rýchlu a bezproblémovú cestu k adresátovi. Preprava balíkov spolu s expedíciou zaručí, že vaša spoločnosť môže poskytovať širokospektrálnejšie služby a zamerať sa na širšie spektrum potenciálnych zákazníkov. Aké nástrahy sú súčasťou expedície tovarov a na čo si treba dať pozor?

Expedícia a špedícia ako základ spokojnosti zákazníka

Expedícia je vysvetľovaná ako vypravenie, odoslanie alebo rozoslanie. Je to teda opustenie objednávky zo skladovacieho priestoru. Špedícia predstavuje samotné organizovanie prepravy tovaru až k adresátovi. Väčšinou sa ňou zaoberá špedičná spoločnosť. Nákladná preprava umožňuje rýchlu, cenovo dostupnú a aj ekologickejšiu formu prepravy tovarov na rôzne vzdialenosti.

Expedícia a špedícia sú veľmi prepojené a je nesmierne podstatné, aby tieto služby boli zabezpečené s dávkou presnosti a časového harmonogramu. Zabezpečenie vysokej kvality týchto služieb totiž priamo vplýva na kvalitu služieb voči zákazníkovi. Samotná špedičná firma poskytuje dôležité služby, ktoré sú v niektorých prípadoch nenahraditeľné.

Expedícia tovaru je jednou zo základných činností, ktoré sa dejú priamo v skladovacej ploche. Je nesmierne dôležité, aby jednotlivé úkony v sklade boli plne manažované a mali vlastné strategické postupy. Väčšina krokov od spracovania objednávky prebieha automaticky prostredníctvom programového vybavenia. Technológie vedia tento proces zjednodušiť a uľahčiť. Potrebné je však neustále jednotlivé kroky kontrolovať a preto sa do celého procesu zapája ľudský faktor.

Na čo si dať pozor pri expedícii tovaru?

Aj samotnú expedíciu môžu ovplyvniť rôzne negatívne vplyvy. Vždy si treba dať pozor na to, aby sa v objednávke nachádzalo všetko pre konkrétneho zákazníka. Rovnako by sa mala kontrolovať kvalita odosielaného tovaru a samozrejme by sa malo pristupovať aj k správnemu značeniu tovarov – nákladná preprava sa ďalej postará o doručenie zásielky.

Expedícia a preprava balíkov môže zahŕňať aj poistenie balíkov, aby ste mali záruku, že sa bez problémov dostanú až k ich príjemcovi. Samotné použitie kvalitnej špedičnej služby môže zjednodušiť celý proces. Pri expedícii je tiež nevyhnutné bezpečne zabaliť tovar – balenie by malo byť estetické a rovnako aj praktické, aby tovar ochránilo pred poškodením.

Expedícia sa nezaobíde bez kvalitnej komunikácie s ďalšími spoločnosťami, ktoré sú súčasťou samotnej prepravy balíkov. Úspech spoločnosti v podobe rýchleho vzrastu objednávok môže narobiť taktiež veľké množstvo problémov, najmä ak pre také množstvo objednávok nemáte kapacity. V tomto prípade je potrebné sledovať vaše kapacity a zákazníkov informovať o nedostatku určitého tovaru.

S týmto bodom súvisí aj priamo plánovanie – čo predstavuje jednu z najdôležitejších komponentov expedičných služieb. Samotná preprava a expedícia si vyžaduje vysokú úroveň manažmentu a prehľad ohľadom dostupnosti. Musíte si vedieť zadeliť prácu, ale rovnako naplánovať budúce kroky, aby ste boli vždy napred. Výhodou dnešnej doby je, že všetky tieto kroky sa dajú realizovať aj s pomocou automatických a technicky pokročilých aplikácii a služieb.

Aké úlohy plní špedičná spoločnosť pri preprave tovarov?

Úlohou špedičnej služby je po expedícii tovaru prebrať zásielku a dostať ju k adresátovi v požadovanom čase. Pritom je, ale nesmierne podstatné zvoliť správny dopravný prostriedok a vhodnú trasu. Pri využívaní takýchto služieb je tiež podstatné, aby špedičná spoločnosť umožnila monitorovať priebeh prepravy.

Nákladná preprava sa väčšinou realizuje prostredníctvom cestnej prepravy. Cestná doprava predstavuje základ, pretože disponuje obrovskou infraštruktúrou. Na jej realizáciu sa dajú využívať vozidlá rôznej veľkosti vzhľadom na proporcie tovaru. Okrem cestnej dopravy sa často využíva aj doprava lodná, letecká, či železničná. Každá forma má svoje výhody a nevýhody a práve špedičná firma dokáže pomôcť vybrať, ktorá nákladná preprava je na dané účely vhodná.

Dôležité je poukázať na ďalšiu výhodu, ktorú poskytuje špedičná firma pre zákazníkov – možnosť uskladnenia tovaru. V tomto prípade si môžete odkladať tovar do skladových priestoroch s vysokou úrovňou bezpečnosti a následne ich spoločne previesť na požadované miesto. V tomto prípade sa preprava balíkov spojí aj s ich expedíciou, čo môže priniesť ešte väčšiu efektivitu pri docielení požadovaného výsledku.