Pri preprave balíkov si dajte záležať na vozovom parku

Preprava balíkov: Dajte si záležať na vozovom parku.

Vozový park znamená vybavenie špedičnej spoločnosti. Čím širšie je spektrum monožností, tým viac služieb vám vie spoločnosť zabezpečiť. Základ kvalitného vozového parku spočíva v obstaraní spoľahlivých a bezpečných vozidiel. Spoločnosť Logway s.r.o. môže zaradiť do širokého portfólia služieb aj plnohodnotný vozový park – čo všetko je jeho súčasťou?

Základom je skriňová dodávka, bez ktorej sa spoločnosť nepohne

Dodávka dostala svoje pomenovanie podľa dizajnu, ktorý sa svojim geometrickým tvarom podobá na skriňu. Ide o kabínové nákladné vozidlo s uzavretým priestorom – práve v tomto priestore sa tovar preváža. Kabína vodiča zvykne byť od zvyšku oddelená. Skriňová dodávka sa vyrába v rôznych veľkostiach, no modely, ktoré využíva špedičná spoločnosť Logway s.r.o. majú účelne vymedzenú ložnú plochu, kde nosnosť siaha až do 1500 kilogramov a zmestí sa do nej najviac 8 štandardizovaných europaliet.

Viete prečo je skriňová dodávka naozaj vhodnou alternatívou prepravy? Jednou z hlavných výhod tohto vozidla je ľahké manévrovanie. V rušnom centre mesta s úzkymi uličkami by bola nákladná preprava balíkov s veľkým návesom značne náročná. Skriňová dodávka má ideálnu veľkosť do stiesnených priestorov, alebo pri preťaženej premávke. Jej ideálna veľkosť na manévrovanie zároveň zaručuje aj dostatok priestoru.

Iným variantom je plachtová dodávka

Na prepravu tovaru vplývajú aj rôzne veci ako je napríklad vietor. Poveternostné podmienky taktiež veľmi vplývajú na prepravu a bezpečnosť tovaru. Plachtová dodávka svojim dizajnom účelne chráni tovar a to nielen pred nepriaznivým vetrom. Pevné, ale pružné bočné závesy izolujú náklad od vonkajšieho prostredia, čím sa postarajú o bezpečný priebeh transportu. Po stiahnutí závesu sa dá nakladanie a vykladanie uskutočniť v pomerne rýchlom čase. Plachtové dodávky vo vozovom parku spoločnosti Logway s.r.o. majú nosnosť do 1500 kilogramov a do vnútra môžete naložiť až 10 europaliet.

Možnosťou je aj ťahač s návesom

Nákladná doprava zažíva v posledných rokoch naozaj veľký rozmach. Čím narastá aj jej postavenie a opodstatnenie návesov. Ťahač s návesom zlepšuje komplexný ekonomický prínos nákladnej prepravy, znižuje náklady a v neposlednom rade spĺňa potreby klientely. Ak spoločnosť dipsonuje aj takýmto typom vozidla, viete, že sa jedná o naozaj profesionálnu firmu. Logway s.r.o. disponuje ťahačmi s priestorom pre 34 europaliet a nosnosťou do 24 ton.

Kamiónové súpravy sú grom nákladnej dopravy

Kamiónová súprava je využívaná najmä na prepravu veľkého objemu tovaru. Vďaka špecifickému spojovaciemu článku v zadnej časti je možné prepojenie s ďalším návesom. Pokiaľ viete, že potrebujete ako firma prenos veľkého objemu tovaru, potom by ste mali začať spolupracovať s logistickým partnerom, ktorý má vo svojom vozovom parku aj takúto možnosť.  A to najmä preto, že kombinované vozidlá majú vysokú nosnosť, prispievajú k efektívnejšej a hospodárnejšej logistike a do určitej miery znižujú emisie, keďže pre objemný úložný priestor nemusia podnikať jazdu viackrát.

Pri výbere spoločnosti pozerajte na jej vozový park

Základom špedičnej spoločnosti sú vozidlá, ktorými disponuje. Čím viac možností máte, tým lepšie a špecifickejšie budú služby pre vašu spoločnosť zacielené a efektívne. Špecialisti uskutočňujú obozretný výber vozidiel s ohľadom na všetky špecifiká, súvisiace so zásielkou. Špedičná spoločnosť, ktorá vlastní množstvo kvalitných vozidiel, dokáže uspokojiť potreby zákazníka a vytvoriť bezpečný priestor pre transport tovaru a balíkov. S platným poistením CMR sa o zásielky nemusíte obávať ani v prípade, že by na cestách došlo k nepredvídateľným situáciám. Vykládka tovaru prebieha za prítomnosti kompetentnej osoby, oboznámenej o špecifikách prepravovaného nákladu.